ZAPISY na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ

ZAPISY - semestr letni 2023/2024

1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w następujących etapach


•  I etap – do 16.02.2024 r. uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letni 2023/2024. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie.
•  II etap od 19.02.2024 r. godz. 9:00 do 3.03.2024 r. godz. 23:59 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.

2. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.
3. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą (w sprawie nadawania uprawnień prosimy kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym w jednostce macierzystej).

4. Proszę pamiętać, że realizacja zajęć Pedagogika dla nauczycieli oraz Psychologia dla nauczycieli musi się odbywać w kolejności, zgodnie z numeracją I – II – III. Zajęcia z Podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub semestrze zimowym. Zajęcia z Komunikacji. Emisji głosu są obligatoryjne (do wyboru: semestr zimowy lub letni)

5. Student dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy (jednocześnie). Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ.  Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki (np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji).

    

Uwaga:  Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ rozpoczynają się 26.02.2024 r.

 

KODY rejestracji w USOS dla Instytutów - semestr letni 2023/2024

kod                                     opis
SP-23/24-SP-psy/III        Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli -    III w  cyklu 23/24L w SPUJ


SP-23/24-SPped/IIpsy     Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla Psychologów - II w cyklu 23/24L w SPUJ


SP-23/24L-SP-psy/II        Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - II w cyklu 23/24L w SPUJ


SP-23/24L-SP-psy/I         Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - I w cyklu 23/24L w SPUJ


SP-23/24L-SP-ped/III      Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - III w cyklu 23/24L w SPUJ


SP-23/24L-SP-ped/II        Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - II w cyklu 23/24L w SPUJ


SP-23/24L-SP-ped/I         Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - I w cyklu 23/24L w SPUJ


SP-23/24L-SP-kom-emi    Rejestracja na przedmiot Komunikacja. Emisja głosu w cyklu 23/24L w SPUJ


SP-23/24L-SP-Dyd            Rejestracja na przedmiot Podstawy Dydaktyki w cyklu 23/24L w SPUJ


SP-23/24L-SP-dla-fil         Rejestracja na przedmiot Ped. i Psy. dla nauczycieli - II w cyklu 23/24L w SPUJ (filologia)

Semestr zimowy 2023/2024

1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze zimowym 2023/2024 odbywać się będą w następujących etapach.


I etap do 18.09.2023 r. – uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze zimowym 2023/2024.

Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie.


• II etap od 19.09.2023 r. godz. 9.00 do 6.10.2023 r. godz. 23.59 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.

2. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.


3. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą (w sprawie nadawania uprawnień prosimy kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym w jednostce macierzystej).

4. Proszę pamiętać, że realizacja zajęć Pedagogika dla nauczycieli oraz Psychologia dla nauczycieli musi się odbywać w kolejności, zgodnie z numeracją I – II – III. Zajęcia z Podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub semestrze zimowym. Zajęcia z Komunikacji (emisja głosu) są obligatoryjne (do wyboru: semestr zimowy lub letni)

5. Student dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy (jednocześnie). Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ.  Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki (np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji).

 

Uwaga:
Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ rozpoczynają się 2.10.2023 r.

 

KODY rejestracji w USOS dla Instytutów - semestr zimowy 2023/2024

Kody rejestracji:


SP-23/24Z-SP-psy/III  Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - III cyklu 23/24Z w SPUJ


SP-23/24Z-SP-prk  Rejestracja na Praktykę psychologiczno-pedagogiczną w cyklu 23/24Z w SPUJ


SP-23/24Z-SP-psy/I  Rejestracja na przedmiot Psychologia dla nauczycieli - I w cyklu 23/24Z w SPUJ


SP-23/24Z-SPped/Ipsy  Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla Psychologów - I w cyklu 23/24Z w SPUJ


SP-23/24Z-SP-ped/III  Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - III w cyklu 23/24Z w SPUJ


SP-23/24Z-SP-ped/I  Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - I w cyklu 23/24Z w SPUJ


SP-23/24Z-SP-kom-emi  Rejestracja na przedmiot Komunikacja. Emisja głosu w cyklu 23/24Z w SPUJ


SP-23/24Z-SP-DydPs19  Rejestracja na przedmiot Metodyka pracy nauczyciela psychologa 23/24Z w SPUJ


SP-23/24Z-SP-Dyd2019  Rejestracja na przedmiot Podstawy Dydaktyki w cyklu 23/24Z w SPUJ


SP-23/24Z-SP-pedIICH   Rejestracja na przedmiot Pedagogika dla nauczycieli - II dla studentów chemii w cyklu 23/24Z w SPUJ

 

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.