Odeszli…

dr Grzegorz Szczypiński

Dnia 30 października 2008 roku odszedł od nas w wieku 43 lat nasz wspaniały kolega Ś.P. DR GRZEGORZ SZCZYPIŃSKI, wieloletni pracownik dydaktyczny Studium Pedagogicznego UJ. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiej życzliwości

Życiorys naukowy

Dr Grzegorz Szczypiński urodził się 10 września 1965 roku we Wrocławiu jako syn Juliana Szczypińskiego oraz Zofii z domu Lasota. Studia magisterskie z pedagogiki specjalnej – resocjalizacji ukończył na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskał w 1995 roku na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. W 1996 roku uzyskał dyplom studiów teologicznych na Philosophisch-Theologische Hochschule w Benediktbeuern, Niemcy.

W latach 1996 – 1997 dr Grzegorz Szczypiński wykładał pedagogikę w Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu, natomiast od 1997 do 1998 roku pracował w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. Ponadto dr Grzegorz Szczypiński pracował jako koordynator pedagogiczny świetlicy socjoterapeutycznej, społeczny kurator sądowy oraz nauczyciel i wychowawca w szkole specjalnej w Pfaffendorf i Maroldsweisach (Niemcy), a także tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Dr Grzegorz Szczypiński był salezjaninem.

Autorskie prace dla Studium Pedagogicznego UJ

  • projekt studiów podyplomowych z zarządzania oświatą dla dyrektorów sżół;
  • projekt Zakładu Pedeutologii Porówawnczej i Integracji europejskiej;
  • udział w koordynacji badań nad grupą studentów/absolwentów SP UJ;
  • pozyskanie Centro Pedagogico Verona (Włochy) i KSFH Benediktbeuern (Niemcy) do współpracy ze SP UJ w ramach projektów europejskich;
  • prace przygotowawcze do udziału w Zjeździe PTP w Olsztynie.

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.