Teresa Samek (emerytura)

Dyżury


Terminy dyżurów dostępne są tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone zajęcia:
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia dla szkół ponadpodstawowych
 • Psychologia dla nauczycieli – I, II, III

Zainteresowania naukowe

Wykorzystanie wiedzy z zakresu inteligencji emocjonalnej i duchowej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, współczynnik koherencji i autohipnoza w rozwoju wewnątrzsterowności i ich wpływ na podnoszenie jakości życia, najnowsze trendy w psychologii i psychoterapii oraz ich zastosowanie w kształtowaniu umiejętności psychoedukacyjnych nauczycieli, poczucie tożsamości a subiektywna ocena zdrowia psychicznego, koncepcja i pomiar współczynnika integracji transpersonalnej.

Artykuły i publikacje

 

 1. Samek T. 1985. Obraz dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej przy obniżonym i nie obniżonym poziomie rozwoju umysłowego oraz dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w świetle orzeczeń psychologicznych w Zbiór Materiałów Programowych dla Centralnego Kursu Nauczycieli Akademickich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa
 2. Samek T. 1987. Intro-ekstrawersja i poziom lęku a spostrzeganie powidoku w okresie dojrzewania. Roczniki Naukowe PAN. Warszawa
 3. Samek T. 1989. Wpływ lęku na poziom rozbieżności w obrazie siebie. Roczniki Naukowe WSP. Kraków
 4. Samek T. 1991. Ryzyko otwartości w: Nowiny Psychologiczne nr 3-4 PTP Warszawa
 5. Samek T. 1991. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, CTA Kraków
 6. Samek T. 1992. Pozytywne i negatywne aspekty struktury osobowości w: Roczniki Naukowo-Dydaktyczne. Prace Psychologiczne IV. WSP
 7. Samek T. 1993. Analiza Transakcyjna CTA i Wydawnictwo Zakonu Pijarów, Krakow
 8. Samek T. 1993. Strukturalizacja czasu a ryzyko otwartości w Analizie Transakcyjnej, w: Roczniki Naukowo-Dydaktyczne. Prace Psychologiczne V. WSP
 9. Samek T. 1994. Nowa Analiza Transakcyjna w psychoedukacji, Materiały Konferencyjne "Psychologia i Pedagogika w Podnoszeniu jakości Życia", Częstochowa, s. 90-99
 10. Samek T.1994. Nowa Analiza Transakcyjna w podnoszeniu jakości życia. Prace naukowe Psychologia III, Częstochowa 1994
 11. Olejnik M, Samek T. 1994. Rozwój poznawczy w dorosłości jako kształtowanie się wiedzy ekspertalnej, w: Przegląd Psychologiczny nr 4/94. Warszawa (współautorstwo)
 12. Samek T. 1996. Miary lęku i depresji w MMPI, w: Wpływ lęku i depresji na funkcjonowanie psychospołeczne studentów (red. Grochmal-Bach B). Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
 13. Samek T. 1996. Umiejętności pomagania jako cele kszatłcenia psychologicznego studentów, w: Wpływ leku i depresji na funkcjonowanie psychspołeczne studentów (red. Grochmal-Bach B). Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
 14. Samek T. 1996.Rola jednostki w osiąganiu zdrowia psychicznego. Punkt widzenia Nowej Analizy Transakcyjnej, w: Dziecko – Społeczeństwo – Edukacja. Dylematy Psychologiczne. Materiały Jubileuszowej Konferencji Naukowej, Kraków
 15. Samek T. 1998. Miejsce NLP we współczesnej psychoterapii, w: Komunikacja sposobem tworzenia rzeczywistości. Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji NLP, Kraków
 16. Samek T. 1998.Uczeń i nauczyciel w sytuacjach trudnych, w: Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L. Podstawy psychologii, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
 17. Samek T.. 1999. Zarządzanie przyszłością osobistą – życie optymalne, w: materiały konferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji NLP, International Institute for NLP & MORE, Kraków
 18. Samek T. 2000. Archetypy miłości i lęku w: materiały konferencyjne IV Ogólnopolskiej Konferencji NLP, International Institute for NLP & MORE, Kraków
 19. Samek T. 2003. Ciemność i światło – człowiek – jego dobre i złe czyny – Materiały Konferencyjne VII Ogólnopolska Konferencja NLP, International Institute for NLP & MORE, Kraków
 20. Popularyzowanie wiedzy psychologicznej w czasopiśmie psychologicznym "CHARAKTERY":
 21. Samek T. 1997. Trójkąt dramatyczny, "Charaktery"
 22. "Konspekt" nr 18 "Abyśmy tylko zdrowi byli", Kraków 2004, s. 32-34
 23. Wpływ pierwiastka duchowego na poczucie wewnętrznej integracji w: Obuchowski K., Stasiak M.K./red./ Duchowy wymiar istnienia, wyd AH-E Łódź 2010, s.89-97
 24. Pierwiastek duchowy a poziom rozwoju osobistego studentów w: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, tom LXIV, Kraków 2011, s. 147-157

Dodatkowe informacje

Tematyka badań podejmowanych w latach 2003-2008:

 1. Świadomość emocjonalna a podatność na rozwój mechanizmów uzależnień
 2. Inteligencja emocjonalna jako konkurencyjna strategia wobec mechanizmów uzależniania się
 3. W stronę pełni – integracja emocjonalna i integracja duchowa – dwa filary życia wolnego od uzależnień
 4. Wpływ treningu rozwoju duchowego na zmianę strategii dezadaptacyjnych
 5. W stronę indywidualnej i zbiorowej integracji psychicznej

Wybrane konferencje naukowe:

 1. Współczesne oferty terapeutyczne i psychologiczne dla osób z syndromem uzależnienia, NZS AP, Kraków 2004
 2. Indywidualne i społeczne koszty uzależnienia i współuzależnienia. NZS AP, Kraków 2005
 3. Pierwiastek duchowy a poziom rozwoju osobistego człowieka. Bydgoszcz 2006
 4. Wybrane aspekty inteligencji duchowej. AP Kraków 2006
 5. Wpływ pierwiastka duchowego na poczucie wewnętrznej integracji. Łódź 2009

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.