Krzysztof T. Piotrowski

 

Dyżury


Terminy dyżurów dostępne są w USOSWeb

 
 
 
 
 
Prowadzone zajęcia:
 • psychologia dla nauczycieli
 •  

Zainteresowania naukowe

Pamięć robocza; uwaga, procesy automatyczne i pozauwagowe; psychologia twórczości; reklama

ORCID: 0000-0002-7828-0589

Artykuły i publikacje

Publikacje książkowe:

 1. Grygier, U., Jancarz-Łanczkowska, B., Piotrowski, K.T. (2013). Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Warszawa: ORE ( Do pobrania)
 2. Piotrowski, K. T. (2010). Podręcznik kreatywnego nauczyciela. Podstawy psychologii twórczości. Ćwiczenia. Rzeszów: Caritas
 3. Orzechowski, J., Piotrowski, K.T., Balas, R., Stettner, Z. [Red.] (2009). Pamięć robocza. Warszawa: Academica
 4. Szmidt, K.J., Piotrowski, K.T. (2002/2005). Nowe teorie twórczości, nowe metody pomocy w tworzeniu. Kraków: Impuls
 5. Piotrowski, K.T. (2004). Rola centralnego systemu wykonawczego pamięci roboczej w krótkotrwałym przechowywaniu informacji. Badanie metodą generowania interwałów losowych. Niepublikowana praca doktorska Do pobrania

 

Artykuły:

 1. Barani, K., Piotrowski, K.T. (2021). Procesy uwagi a lęk społeczny w sytuacji wystąpienia publicznego. Annales UMCS, Sectio J. 34(3), 135-146. doi: 10.17951/j.2021.34.3.135-146
 2. Piotrowski, K. T., Jazownik, J. (2019). Game for students of the Educational Faculty of the Academy of Music in Krakow. Proceedings of ICERI2019 Conference, 11th-13th November 2019, Seville, Spain.4651 - 4658. ISBN: 978-84-09-14755-7
 3. Piotrowski, K.T., Orzechowski, J., Stettner, Z. (2019), The nature of inhibition in a working memory search task. Journal of Cognitive Psychology, 31(3), 285-302, doi:10.1080/20445911.2019.1591421 (Do pobrania)
 4. Piotrowski, K.T. (2018). Uwaga na twórczość! Poznawcze aspekty kreatywności. Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne. 2(7), 56-67. doi:10.18778/2450-4491.07.03
 5.  Piotrowski, K.T. (2016). Uczenie rozpoznawania twórczej wartości pomysłów, jako cel dydaktyczny. Rozszerzona taksonomia celów twórczych. Psychologia Wychowawcza. 51(9), 182-190
 6. Piotrowski, K.T. (2015). Jakie jest znaczenie różnych procesów poznawczych w twórczym rozwiązywaniu problemów? [W:] I. Pufal-Struzik i Z. Okraj, (red.). Kreatywność: Pytania i odpowiedzi. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 39-44
 7. Piotrowski, K.T. (2014). Aktualizacje do edukacji konstruktywistycznej. Pamięć robocza i twórczość. The Polish Journal of the Arts and Culture (Estetyka i Krytyka). 10 (2/2014), 59-70
 8. Piotrowski, K.T., Wierzchoń, M., Stettner, Z. (2013). Ocena sekwencyjności sztucznych gramatyk. Studia Psychologiczne. 51(1), 33-45 (Do pobrania)
 9. Piotrowski, K.T. (2011). Uwaga w pasywnym przechowywaniu informacji w pamięci roboczej. Studia Psychologiczne. 49(3), 29-42 (Do pobrania)
 10. Piotrowski, K.T. (2010). Twórczość jako cel dydaktyczny. [W:] W. Limont i J. Dreszer, (red.). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego
 11. Piotrowski, K.T., Stettner, Z., Orzechowski, J. i Balas, R. (2009). Jak działa pamięć robocza?. [W:] J. Orzechowski, K.T, Piotrowski, R. Balas, Z. Stettner (red.), Pamięć robocza (25-46). Warszawa: Academica
 12. Piotrowski, K.T. i Wierzchoń, M. (2009). Wpływ emocji na funkcjonowanie pamięci roboczej. [W:] J. Orzechowski, K.T. Piotrowski, R. Balas i Z. Stettner (red.), Pamięć Robocza. Warszawa: Wydawnictwo Academica
 13. Piotrowski, K.T., Wierzchoń, M., Stettner, Z. i Bielecki, M (2009). Eksperymentalne techniki badania pamięci roboczej. [W:] J. Orzechowski, K.T. Piotrowski, R. Balas i Z. Stettner (red.), Pamięć Robocza. Warszawa: Wydawnictwo Academica
 14. Piotrowski, K. T. i Ligęza, W. (2009). Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów. [W:] K.J.Szmidt i W. Ligęza (red.), Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie, badanie, wsparcie. Kraków: OTE Kangur
 15. Barbasz, J., Stettner, Z., Wierzchoń, M., Piotrowski, K. T. i Barbasz, A. (2008). How to estimate the randomness in random sequence generation task? . Polish Psychological Bulletin, 39(1), 42-46  (Do pobrania)
 16. Piotrowski, K. T. i Kos, J. (2008). Test rysowania zwierząt z innej planety - skąd dzieci biorą nowe pomysły?. [W:] W. Limont, J. Cieślikowska i J. Dreszer (red.), Zdolności. Talent. Twórczość. Tom I (207-220). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK  (Do pobrania)
 17. Piotrowski, K., Wierzchon, M. (2006). Nieuswiadomiony afekt a pamięć robocza. [W:] R. K. Ohme (red.), Tajemnice Nieuświadomionego afektu. Gdańsk: GWP
 18. Piotrowski, K., Wierzchoń, M. (2005). Wpływ suboptymalnych bodźców emocjonalnych na pamięć roboczą. Studia Psychologiczne, 43(1), 103-108
 19. Piotrowski, K. T., Stettner, Z. i Balas, R. (2005). Metody badania pamięci roboczej. Studia Psychologiczne, 43 (1), 7-16  ( Do pobrania)
 20. Piotrowski, K. T., Grohman, M. (2005). Zamot czyli skomplikowana sprawa. Analiza procesów syntezy pojęciowej w zadaniach odlingwistycznych. [W:] K.J.Szmidt i M. Modrzejewska - Świgulska (red.), Psychopedagogika działań twórczych. Kraków: Oficyna Wydawnicza, 217-229
 21. Wierzchoń, M., Piotrowski, K.T. (2003). O nie-inteligentnym uczeniu się. Związki uczenia mimowolnego z inteligencją.. Studia Psychologiczne, 41(2), 191-206
 22. Piotrowski, K. T. (2002) Techniki odlingwistyczne. W: K. J. Szmidt i K. T. Piotrowski (red.) Nowe teorie twórczości, nowe metody pomocy w tworzeniu. Kraków: Impuls
 23. Piotrowski, K. T. (1999). Zadania konwergencyjne i dywergencyjne a pamięć robocza: Badanie metodą generowania interwałów losowych. Czasopismo Psychologiczne, T. 5, nr 2

 

Publikacje popularno-naukowe:

 1. Piotrowski, K.T., Ligęza, W., Ligęza, J. (2018). Wyobraźnia i kreatywność. Kurs internetowy Copernicus College. https://www.copernicuscollege.pl/kursy/wyobraznia-i-kreatywnosc
 2. Piotrowski, K.T. (2010). Jak oceniać twórczość uczniów w szkole. Psychologia w szkole. 2 (26), 27-34.
 3. Piotrowski, K.T. (2009). To kreatywność – nie wygłupy. Psychologia w szkole. 3 (23), 91-97
 4. Piotrowski, K.T. (2009). Jak wykorzystać cegłę – o pomiarze twórczości. Psychologia w szkole. 4 (24), 104-112
 5. Piotrowski, K.T. (2009). Ile nieświadomości w twórczości. Charaktery. 8 (151), 70-72
 6. Piotrowski, K.T. (2007). Aktywność pamięci. Nowa Polszczyzna 4(54), 40-43
 7. Ligęza, W., Piotrowski, K.T. (2004). Burza mózgów. Bliżej przedszkola – Edukacja i wychowanie. 12 (39), 21-23
 8. Ligęza, W., Piotrowski, K.T. (2001) Rozwój kompetencji twórczej u dzieci a sposób szkolenia nauczycieli. Wychowanie na co dzień. Nr 12 (99), 12 – 14

 

Dodatkowe informacje

Projekty badawcze:

 • TALENT – Teaching and Acquiring Learning European Network Tools. Projekt badawczo-edukacyjny w ramach Erasmus+KA201. Nr. 2020-1-ES01-KA201-082366.

 • Projekt badawczy: Uwaga i fobia społeczna – realizowany w Studium Pedagogicznym UJ

 • Pamięć robocza i uwaga w improwizacji muzycznej. Projekt “Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego” finansowany ze środków Akademii Muzycznej w Krakowie.
 • Natura dostępności reprezentacji poznawczych w pamięci roboczej. (2013/09/B/HS6/02649) OPUS 5.
 • Transfer uprzedniej wiedzy w uczeniu mimowolnym. KBN (N N106 052636) - kierownik
 •  Kognitywny model e-learningu – wstępna weryfikacja założeń. Grant KBN (1 H01A 011 27)
 • Uwagowe mechanizmy dostępu do informacji w pamięci roboczej. Grant KBN (2 H01F 050 25)
 • Ukryte procesy poznawcze – charakterystyka i możliwości afektywnej i poznawczej modyfikacji. Grant KBN (2 H01F 049 25)

 

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.