Alicja Adamiec-Zgraja

Dyżury


Terminy dyżurów dostępne są tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone zajęcia:

 • Psychologia dla nauczycieli
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w systemie oświaty

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia i socjologia rodziny, w szczególności uwarunkowania zmian w jej obrębie oraz szerokiego spektrum uwarunkowań płodności. Nauczanie i wychowanie dzieci o specjalnych wymogach edukacyjnych. Problemy współczesnej szkoły.

Artykuły i publikacje

 1. Adamiec A., Figarska M., Pająk-Bener D., Wasilewska-Pordes M., (1996) „Cechy i aspekty funkcjonowania emocjonalnego i społecznego kandydatów na nauczycieli", /w/ Księga Pamiątkowa z okazji 75-lecia założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921 - 1995, Tradycja i Wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 2. Adamiec A., Pająk-Bener D., (1998) „Rozumienie czytanego tekstu przez kandydatów na nauczycieli" /w/ Edukacja - Niepodległość – Rozwój. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 3. Makiełło-Jarża G., Adamiec A., Garncarz-Podlasko A. (1999) „Przedszkole integracyjne – szansa czy zagrożenie rozwoju" /w/ Problemy higieny – Dziecko w kręgu integracji Nr 59
 4. Adamiec A., Figarska M., Wasilewsk-Pordes M. (1999) „Postawy przyszłych nauczycieli wobec nauczania integracyjnego a wybrane cechy osobowości" /w/ Problemy higieny – Dziecko w kręgu integracji Nr 59
 5. Adamiec A. (2000) „Percepcja roli ojca i matki przez młodzież gimnazjalną" /w/ Problemy higieny – Problemy wieku dojrzewania. Część II, Nr 69
 6. Adamiec A., (2003) „Zadania nauczycieli wobec nowych wyzwań społecznych – sekty" /w/ Społeczno – kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów H.Kwiatkowska, T.Lewowicki (red.) Warszawa
 7. Adamiec A., (2003) „Ekonomiczne, społeczne i psychologiczne determinanty postaw prokreacyjnych studentów" /w/ Problemy higieny i ekologii u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Część I, Nr 79
 8. Adamiec-Zgraja A., (2005) „Zmiany w rozumieniu i pełnieniu ról rodzicielskich jako zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży"/w/ Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia, B.Grochmal-Bach, A.Knobloch-Gali (red.), Impuls, Kraków
 9. Adamiec-Zgraja A. (2008) „Fenomen rodzicielstwa człowieka przełomu wieków. Szansa czy zagrożenie dla rodziny?" /w/ Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, B.Muchacka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.