Agata Krasucka

Dyżury


Terminy dyżurów dostępne są tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone zajęcia:
 • Psychologia dla nauczycieli
 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w systemie oświaty

Zainteresowania naukowe

Problematyka stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli, psychologia organizacji i jakości życia w pracy z uwzględnieniem zaangażowania organizacyjnego oraz satysfakcji zawodowej. Problematyka dzieci krzywdzonych, przemoc w rodzinie.

Artykuły i publikacje

 • Krasucka A.(2002). Recenzja książki: Jaworski R.(red.). Rozwój zintegrowany, Materiały Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Horyzonty Wychowania, 2. WSzFP Ignatianum. WAM: Kraków.
 • Krasucka A.(2007). Różnice indywidualne w radzeniu sobie ze stresem przez młodzież studiującą. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis.Studia Psychologica II. Wyd. Nauk. Akademii Pedagogicznej: Kraków.
 • Krasucka A.(2007). Problematyka stresu w zawodzie nauczyciela. Rocznik Wydziału Pedagogicznego WSzFP Ignatianum. WAM: Kraków.
 • Krasucka A.(2008). Kondycja środowiska rodzinnego i jej wpływ na kształtowanie się strategii zaradczych u dzieci w wieku szkolnym w: Rodzina wobec zagrożeń, M. Duda (red.).Wydawnictwo Naukowe PAT.

Wystąpienia konferencyjne

 • A.Krasucka. Stres w zawodzie nauczyciela. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej„Nauczyciel- Tożsamość- Rozwój". 08-09 XI 2005 Kraków.
 • 12 VI 2007 Kraków: Ogólnopolska Konferencja Naukowa:„Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania".
 • 15-17 VI 2007 Łódź: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń".
 • A.Krasucka. Struktura wypalenia zawodowego nauczycieli a poziom zaangażowania organizacyjnego; stresory zawodowe, determinanty osobowości. Referat wygłoszony na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt" Żyć godnie…" 24-27 IX.2008 Poznań
 • A. Krasucka. Stres i zaangażowanie jako psychologiczne wyznaczniki zadowolenia z pracy nauczycieli. Referat wygłoszony na XXXIV Zjeżdzie Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Katowice 2011
 • A.Krasucka. Zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela, predyktory i modyfikatory jakości życia w pracy. Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Jakość życia w pracy i poza nią"Częstochowa 11.10 – 12.10.2012 r.

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.