Jerzy Lackowski

Dyżury


Terminy dyżurów dostępne są tutaj

Prowadzone zajęcia

Pedagogika ogólna, Pedagogika dla szkolnego etapu kształcenia ponadpodstawowego, Podstawy dydaktyki, Metody i techniki dydaktyczne /WPiA – niestacjonarne studia doktoranckie/, Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych /WPiA – stacjonarne studia doktoranckie/,  Pedagogika dla nauczycieli – I, II, III

 

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie i finansowanie systemu edukacyjnego, mierzenie jakości pracy szkół /placówek oświatowych/ i nauczycieli, badanie efektywności funkcjonowania szkół  i systemów oświatowych, możliwości wprowadzenia do edukacji publicznej mechanizmów rynkowych, rynkowe reformy sektora publicznego, pedagogika porównawcza, pedeutologia, pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, metody skutecznego nauczania.

Artykuły i publikacje /wybór/

 1. Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne, Wyd. UJ, Kraków 2008
 2. Polska szkoła w rzeczywistości lat 90-tych [w:] Tradycja i wyzwania t.1, red. K. Pacławska, Universitas, Kraków, 1996
 3. Na drodze do dobrej szkoły [w:] Tradycja i wyzwania t.2, red. K. Pacławska, Universitas, Kraków, 1998
 4. Oświata samorządowa – małopolskie doświadczenia, „Samorząd Terytorialny" nr 11, 2003
 5. Edukacyjne niepokoje tożsamości, „Horyzonty Wychowania" nr 3, 2004
 6. Obywatelska odpowiedzialność za edukację narodową, /współautor/, RPO, Warszawa, 2005
 7. Rynek edukacyjny, Encyklopedia pedagogiczna t. V, Wyd. akademickie „Żak", Warszawa, 2006
 8. Samorząd terytorialny a oświata, Encyklopedia pedagogiczna t. V, Wyd. akademickie „Żak", Warszawa, 2006
 9. Tak uczą Anglosasi, „Nowe Państwo" nr 2, 2006
 10. Od szkoły biurokratów do szkoły obywateli, „Horyzonty Wychowania nr 7, 2008
 11. Wybrane aspekty funkcjonowania krakowskiej oświaty /raport/ (www.car.org.pl)
 12. Pełna lęku polska oświata, "Horyzonty wychowania" nr 9, 2009
 13. Problemy z upowszechnieniem edukacji przedszkolnej w Polsce, [w:] Edukacja przedszkolna i wszesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych, red. D. Waloszek, Wyd. CE „Bliżej Przedszkola", Kraków 2010
 14. Decentralizacja zarządzania polską oświatą a społeczne nierówności edukacyjne, [w]: Zmiany w edukacji: Szkoła i jej społeczne otoczenie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011
 15. Regionalny system standaryzowanych usług edukacyjno – szkoleniowych [w]: Od standardów do jakości szkoleń w Małopolsce, red. G. Prawelska - Skrzypek, M. Frankowicz, WUP, Kraków 2011
 16. Kłopoty szkół z patronami, „Pressje" teka XXVI/XXVII, 2011
 17. Niespełnione nadzieje maturalnych reformatorów [w]: Nieodrobiona lekcja. Polityki publiczne w Czechach i Polsce, red. O. Krutilek, A. Wołek, OMP Kraków 2013

Dodatkowe informacje

W latach 1990 - 2002 wojewódzki kurator oświaty w Krakowie, doradca parlamentarnych komisji edukacyjnych /1992 – 1993 i 1997 – 2001/, w latach 1998 - 2001 członek Rady Konsultacyjnej MEN ds. Reformy Edukacji, w latach 1990 - 2002 radny Miasta Krakowa /przewodniczący komisji edukacji RMK w kadencji 1998 – 2002/, wiceprzewodniczący wojewódzkiego krakowskiego Sejmiku Samorządowego w kadencji 1994 – 1998, członek zespołu edukacyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich /w latach 2003 - 2010/.

Badacz i ekspert edukacyjny; autor m.in. projektu "Szkoła obywateli", modelu oceny jakości pracy szkoły /placówki oświatowej/, przeprowadzonych w 2008 r. na zlecenie MEN i sfinalizowanych raportem badań jakości pracy kuratoriów oświaty, współautor „Strategii rozwoju edukacji w Krakowie w latach 2011 – 2018". Wykonywał ekspertyzy m.in. dla Sejmowej Komisji Edukacji, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Publicysta oświatowy – m.in. na łamach „Dziennika Polskiego", „Dyrektora Szkoły", „Wychowawcy" oraz na portalach m.in. „Edukacja, Internet, Dialog", „Salon24", „Teologia Polityczna", „RMF24".

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.