Anna Widur (emerytura)

Dyżury


Terminy dyżurów dostępne są tutaj

 
 
 
Prowadzone zajęcia:
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika dla szkół ponadpodstawowych
 • Podstawy dydaktyki
 • Pedagogika dla nauczycieli – I, II

Zainteresowania naukowe

Diagnoza edukacyjna, w szczególności pomiar efektów kształcenia matematycznego; dydaktyka matematyki, Lwowska Szkoła Matematyczna

Artykuły i publikacje

 1. Widur A. i in. „Rozwiąż 100 zadań" pod red. T. Marczewskiego , Kraków 1994, WOM, materiały metodyczne, liczba stron: 24
 2. Widur A. (red. i współautorstwo) Testy wielostopniowe do klasy VI, Kraków 1996, WOM, książka, liczba stron 24, recenzja: mgr Tadeusz Marczewski
 3. Widur A. i in. Wycieczka w góry. Zestaw egzaminacyjny dla gimnazjum z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Egzaminy w XXI wieku. Elektroniczny przewodnik OKE w Krakowie, Kraków 2000, zewnętrzna recenzja merytoryczna: wykonana na zlecenie OKE
 4. Widur A. (red.) Egzamin gimnazjalny część matematyczno- przyrodnicza. Zestawy zadań , Bielsko- Biała 2001, Kleks, książka, liczba stron: 79 recenzja: prof. dr hab. Bogdan J. Nowecki
 5. Widur A., Piekarska J. „Matematyczno- przyrodniczy czar par", Opole 2001, Wydawnictwo Nowik, książka, liczba stron 114
 6. Widur A., Matwijko J. Zbiór zadań z matematyki, Kraków 2002 – wydanie pierwsze, 2002 – wydanie drugie rozszerzone, Wydawnictwo Szkolne OMEGA, książka liczba stron: 173, recenzja naukowa: Prof. dr hab. Edward Tutaj
 7. Widur A., Piekarska J. Bank zadań do klasy III gimnazjum - publikacja internetowa na stronie WSzPWN, 2003, recenzja merytoryczna: mgr Władysław Mąsior
 8. Widur A., Tyralska-Wojtycza E. „Jak funkcjonują standardy wymagań egzaminacyjnych w matematyczno-przyrodniczych testach ćwiczeniowych", Warszawa 2001, Nowa Szkoła 7/2001 str. 32- 35 – referat recenzowany przez komitet naukowy IV Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Diagnostyka edukacyjna"
 9. Widur A., Tyralska- Wojtycza E., Boba B. „W trosce o etykę egzaminu gimnazjalnego" referat wygłoszony na konferencji pt. „Dwa rodzaje oceniania szkolnego" i opublikowany w materiałach konferencyjnych, Katowice 2002, str. 158-166 , recenzja komitetu naukowego konferencji
 10. Widur A. Sawicka-Patrzałek U. „Stosowanie schematu punktowania do oceny rozwiązań zadań otwartych ( na przykładzie matematyki)". Kraków 2004, Biuletyn Informacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
 11. Widur A. (red.) „Jak badać efekty naszej pracy, czyli o egzaminowaniu" – materiały konferencyjne z konferencji Oddziału Krakowskiego SNM „Matura 2005 i ocenianie szkolne", Kraków 2004, Wydawnictwo Szkolne OMEGA
 12. Widur A. (red) „Nauczanie matematyki przez pryzmat jej historii" - materiały konferencyjne z konferencji Oddziału Krakowskiego SNM „Nauczanie matematyki przez pryzmat jej historii", Kraków 2004, Wydawnictwo Szkolne OMEGA
 13. Widur A., Piekarska J. Program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Nic dodać, nic ująć", Mac Edukacja (nr dopuszczenia 164/07),
 14. Widur A., Piekarska J. Podręcznik i dwa zeszyty ćwiczeń do klasy czwartej „Nic dodać, nic ująć" – (nr dopuszczenia 164/07), wyd. Mac Edukacja Kielce 2008
 15. Widur A., Piekarska J. Podręcznik i dwa zeszyty ćwiczeń do klasy piątej „Nic dodać, nic ująć" – (nr dopuszczenia 201/08) wyd. Mac Edukacja Kielce 2009
 16. Widur A., Piekarska J. Poradnik dla nauczyciela do klasy czwartej- wyd. Mac Edukacja Kielce 2008 Poradnik dla nauczyciela do klasy piątej- wyd. Mac Edukacja Kielce 2009
 17. Widur A., Piekarska J. Sprawdziany do klasy czwartej - wyd. Mac Edukacja Kielce 2008 Sprawdziany do klasy piątej - wyd. Mac Edukacja Kielce 2009
 18. Widur A., Piekarska J. Podręcznik i dwa zeszyty ćwiczeń do klasy szóstej „Nic dodać, nic ująć", wyd. Mac Edukacja Kielce – złożone do druku w grudniu 2009

Dodatkowe informacje

 • członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (SNM)
 • aktywnie zaangażowana w działalność na rzecz środowiska nauczycieli matematyki, szczególnie w Małopolsce
 • przewodnicząca Oddziału Krakowskiego SNM w latach 2003 – 2009
 • obecnie członek zarządu Oddziału Krakowskiego SNM
 • członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego
 • członek Rady Naukowej Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk pod patronatem UJ

Hobby

 • akwarystyka słodkowodna (dyskowce, skalary) 
 • pływanie

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.