Kontakt

Biuro Studium Pedagogicznego UJ

Godziny otwarcia biura dla studentów

Sprawy ogólne:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: godz.: 10.00 - 13.00

 

 

Sprawy związane z systemem USOS:

W sprawach związanych z systemem USOS prosimy o kontakt poprzez e-mail: studium.pedagogiczne@uj.edu.pl

 

Pracownicy Biura

mgr Anna Stachura-Kałuża (starszy specjalista)

mgr Ewa Kempny (starszy specjalista)

dr Piotr Kurzydło (administracja USOS)

Dane teleadresowe

ulica: Wiślna 3

kod: 31 - 007 Kraków

telefon: 12 422 94 93, 12 422 94 50 wewn. 11, 12.

Pokój Pracowników - wewn. 15, Czytelnia - wewn. 16

 

 

e-mail:

studium.pedagogiczne@uj.edu.pl - sprawy ogólne oraz sprawy związane z systemem USOS

spuj.dyplom@uj.edu.pl - rozliczanie programu studiów i wydawanie dyplomów

spuj.praktyki@uj.edu.pl- spraw związane z praktykami psychologiczno-pedagogicznymi

 

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.