24.01. – 28.01. zajęcia w trybie zdalnym. Sesja również w trybie zdalnym.

Szanowni Państwo,

w ostatnim tygodniu semestru zimowego /24.01. – 28.01./ zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ prowadzone będą w trybie zdalnym, również w trybie zdalnym przeprowadzone będą egzaminy i kolokwia zaliczeniowe.

 

dr Jerzy Lackowski

dyrektor SPUJ

Data opublikowania: 22.01.2022
Osoba publikująca: Ewa Kempny

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.