Zasady bezpieczeństwa w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

1. Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym.


2. Limity studentów w poszczególnych salach zajęciowych SPUJ wynoszą:
sala nr 1 - 18
sala nr 2 - 13
sala nr 3 - 8.
Grupy zajęciowe studentów nie mogą przekraczać powyższych limitów.


3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszystkich przestrzeniach wspólnych Studium Pedagogicznego (korytarz, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnia) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania, przed wejściem do sal dydaktycznych środków do dezynfekcji rąk.

4. W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród uczestników zajęć dydaktycznych wprowadzamy obowiązek zakrywania przez nich ust i nosa przy pomocy maseczki.


5. Prosimy, abyście Państwo przybywali na zajęcia punktualnie (bez czasowego wyprzedzania terminu rozpoczynania zajęć), aby uniknąć gromadzenia się dużej liczby osób na korytarzu.

6. Komunikat nr 24 Rektora UJ z 16.09. 2021 r.  w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2021/22 znajduje się pod linkiem: kom_24_2021 (uj.edu.pl)

7. Komunikat nr 33 Rektora UJ z 10.11.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii znajduje się pod linkiem: http://kom_33_2021 (uj.edu.pl)

Data opublikowania: 16.09.2021
Osoba publikująca: Ewa Kempny

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.