Jerzy Kulczycki (emerytura)

Dotychczas prowadzone zajęcia
Pedagogika ogólna, pedagogika dla szkół podstawowych

Zainteresowania naukowe

Pedagogika holistyczna, integracja w procesie kształcenia, nauczyciel wobec wyzwań zjednoczonej Europy, pedagogika alternatywna, nauczanie zintegrowane.

Artykuły i publikacje

(Wybrane pozycje)

  1. S.Nieciuński, J. Kulczycki, Przyczynek do dyskusji na temat standardow edukacyjnych w zjednoczonej Europie, (w:) Panstwo i społeczeństwo, Kraków 2006, s.69
  2. S.Nieciuński, J Kulczycki, Aportaciones al. debate sobre los esteaudardes de la education en la Europa Unida, (w:) Escuela Abierta numero 8 – 2005.Revista de Investigation Educativa del la Centro de Ensenanza Superior Cardenal Spinola C E U, Sewilla 2005, s.309
  3. J. Kulczycki, S. Nieciuński, Definicja europejskości w kontekście potrzeb pracy nauczyciela (w:) Społeczno-kulturalne konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, Warszawa 2003, s.219
  4. J Kulczycki, Wychowanie na przełomie wieków, (w:) Przyszłośc wychowania, Tarnów 2001, s.128
  5. J. Kulczycki, Osoba i jej relacje do kultury w kontekście współczesnej edukacji,( w:) Teologia kultury. Wychowanie a kultura. Tarnów 2000, s.15

informacje


Programy studiów Studium Pedagogicznego UJ rozliczane są w systemie USOS po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej, w momencie złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.

W celu złożenia prośby o wydanie Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej nr PESEL i prośbę o rozliczenie programu na adres spuj.dyplom@uj.edu.pl Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni oznacza, iż prośba do nas nie dotarła.

Uwaga: bardzo prosimy o nie wysyłanie próśb w systemie UsosWeb. Każdy z Państwa będzie miał rozliczone przedmioty po wysłaniu powyższego maila z prośbą o wydanie końcowego zaświadczenia.